Month: September 2020

100 Items in a Prohibition Agent’s Pocket

The Bureau of Prohibition’s main function was to stop the selling and consumption of alcohol. Agents were tasked with taking down illegal bootlegging rings and became notorious for raiding many popular nightclubs. Many agents were often uncertified when they were …

Glazed Over

Title

Wanted! Adventurers required to help source exotic ingredient for local alchemist(s).

Your party are having a well earned break and hear of a local alchemist (or three) who require some exotic ingredients and will pay handsomely for them.
There may …

FUNT SOLO RPG

FUNT SOLO RPG, to dodatek do głównych zasad FUNT RPG, umożliwiający grę jednoosobową. Zawarte w nim narzędzia i wskazówki usprawnią taką formę zabawy, wspomagając tworzenie samodzielnie opowieści, bez udziału osobnego Narratora.

UWAGA: Ze względu na odwołania do rozdziałów z podręcznika …