Hero Kids – הרחבה – חיות מחמד 1 – Hebrew (עברית)

prod-content-content”>

:הרחבה זו למשחק גיבורים ילדים כוללת אחת עשרה חיות מחמד חדשות

.שדונית – גוף קטנטן המכיל קסם עוצמתי *
. כלב צייד – תוקף באכזריות רבה יותר כשהדמות פצועה *
.עייט -עט ותוקף את מטרותיו *
.שועל – חיה קטנה אך נושכנית כנגד מתקיפיה *
.דב – הגנתו הטובה ביותר של הדב היא בן-ברית חזק מאחוריו *
.חתול פרא – חתול גדול אשר הופך לאוייב גדול כשהוא פצוע *
.פגסוס – יכול לנשוך ולבעוט ביריבים סמוכים *
.דרקון – נשיפת האש של הדרקון יכולה לפגוע ביריבים מרובים *
.זאב – הזאב תוקף טוב יותר יחד עם חבר/ה. *
.ינשוף – התקפת הינשוף מפחיד אף את החזק שביריבים *
.חד קרן – ההוד וההדר של חד הקרן מרתיעים את יריביו *

Hero Kids Pets 1

חיות המחמד הכלולות בהרחבה זאת מיועדות לשימוש על-ידי השחקנים, בנוסף לדמויות הרגילות שלהם. על השחקנים לפצל את התנועה ואת הפעולה שלהם בין הדמות לבין חיית המחמד. באופן זה שחקנים בעלי דמות ובעלי חיית מחמד לא מעפילים על שחקנים ללא חיית מחמד

ביכולתך להרשות לשחקנים לשחק את חיית המחמד באופן נפרד מהדמות, ולתת לחיית המחמד תנועה ופעולה משלה, בנוסף לאלו של הדמות הרגילה