Coriolis – En Sång för Jarouma

This is the Swedish translation of the bonus scenario “A Song for Jarouma”, from Mercy of the Icons 1, published with permission from Free League Publishing.

“Vid Ikonerna, det ser ut som att vi har lyckats. Mätdatan från kvadrant 2 och 3 är bekräftad. Frekvensbanden är inom marginalen för Jaroumamönstret. Men, vi har dåliga nyheter. Stormen är värre än vi fruktade och vi har drabbats av ett flertal incidenter. Två medlemmar är skadade och vi befarar att skytteln kanske inte klarar av rådande väderlek inför resan till kvadrant 4. Vi ber om Ikonerna nåd och hoppas att vårt meddelande når fram…”

Välkommen till det fristående scenario som låter dig uppleva den incident vid Xene som kom att förändra den Tredje Horisonten och blev startskottet på kampanjsviten Ikonernas Nåd.

This product is priced at $4.99

CHECK IT OUT

This is an affiliate post