Rootsystem RPG – Starter PL

Rootsystem łączy retrocyberpunk i zieloną postapokalipsę. Cywilizacja upadła, a ludzkość żyje w gigantycznej arkologii bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Na zewnątrz króluje Zieleń, sieć roślin komunikujących się za pomocą fal elektromagnetycznych. Blokuje całą komunikację bezprzewodową. Nie ma już sieci bezprzewodowych, satelitów, GPS czy telefonów komórkowych.

W skandynawskiej arkologii, Mieście Jeden, megakorporacje walczą o kurczące się zasoby. Globalny raj zmienił się w dystopijne piekło w zaledwie kilka dziesięcioleci. Wśród mieszkańców arkologii wzbiera fala buntu i niezadowolenia.

Przyroda nie jest dobra.
Przyroda nie jest i nigdy nie była w równowadze. Przyroda jest nieokrzesana i brutalna. Pożryj lub daj się pożreć. Jedyną równowagą, jaka istnieje, jest równowaga strachu.

To nowe, trudne czasy.
Witaj w przyszłości.

Tekst i grafika: Mikael Bergström
Ilustracje: Steven Austin i inni
Tłumaczenie: Konrad Więckowski

Ten utwór jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Tekst licencji można znaleźć pod adresem: creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub uzyskać drogą korespondencyjną od: Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA, 94042, USA.
Autorem tekstu jest Mikael Bergström. Tłumaczenie Konrad Więckowski. Wprowadzono zmiany edycyjne i zmieniono część zastosowanych czcionek.

This product is priced at $1.21

CHECK IT OUT

This is an affiliate post