Sáivu – Ett mysterium till Nordiska Väsen

Kort efter att vi börjat med att ta oss in i berget, så började motgångarna komma slag i slag. Påbörjade gruvgångar rasade utan synlig anledning. Flera gruvarbetare drabbades av sjukdom. Utrustning gick sönder. Vi har till dags dato gjort mycket lite framsteg. Jag vet att det är mycket begärt att be dig om att ta dig till oss här i vildmarken. Men om vi inte får rätsida på situationen är vi förlorade!

En gammal barndomsvän ber Sällskapet om hjälp med att lösa oförklarliga problem vid en nystartad gruva långt upp i fjällvärlden. Rollpersonerna ställs mot en typ av väsen de inte mött förr, och som de kanske blir tvugna att resa till en annan värld för att få kontakt med. 

Mysteriets centrala delar handlar om rasism och kolonialism gentemot samer, och rollpersonerna måste välja om de ska vara lojala med svenskarna eller lösa mysteriet genom att hjälpa en grupp samer.

Eventuella inkomster kommer att skänkas till Samiska minnesfonden.

This product is priced at $1.20

CHECK IT OUT

This is an affiliate post